Financieel Advies bij echtscheiding

Aan welke financiële zaken moet ik allemaal aan denken als ik ga scheiden?

Als u gaat scheiden moet u alle financiële banden die er tussen u en uw partner bestaan bekijken. U kunt hierbij denken aan de volgende zaken:

  • Welke afspraken worden er gemaakt over alimentatie en de kosten van de kinderen;
  • Hoe worden de pensioenen verdeeld?
  • Wat te doen met de woning en de hypotheek?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen van de scheiding?
  • Heeft u na de scheiding recht op toeslagen zoals huurtoeslag of kindertoeslag?
  • Hoe worden de gezamenlijke rekeningen verdeeld?
  • Welke verzekeringen lopen er en hoe moeten die worden aangepast?
  • Welke overige bezittingen en schulden zijn er en hoe worden die verdeeld?

Als financieel scheidingsspecialist kan ik deze zaken voor u regelen.

Ik wil na de scheiding de woning en de hypotheek op mijn naam. Kan dat?

Hiervoor zijn regels opgesteld door de overheid. Geldverstrekkers gaan niet altijd zo ver als deze regels toestaan. De financieel echtscheidingsspecialist zorgt er voor dat, binnen deze regels, het maximaal haalbare wordt gerealiseerd en voert namens u de discussie met de geldverstrekker.

Als ik de woning en de hypotheek over neem, kan ik dan nog wel alimentatie betalen?

U verdient op zich genoeg om de hypotheek na scheiding te kunnen betalen, maar wilt ook uw verantwoordelijkheid nemen t.a.v. uw ex partner en kinderen.

Door onze ervaring als adviseur en kredietacceptant kunnen wij tijdens de scheiding berekenen wat u nog aan alimentatie kan betalen als u de hypotheek wilt overnemen. Tevens kunnen wij de gevolgen voor uw netto besteedbaar inkomen en dat van uw ex partner inzichtelijk maken.

Wij hebben overeenstemming over de financiële afspraken. Maar hoeveel kan ik nu nog maandelijks?

Wij kunnen precies inzichtelijk maken wat u netto per maand kunt uitgeven na de scheiding. Ook kunnen wij u adviseren hoe uw financiën zo goed mogelijk te structureren.

Wij kunnen dit natuurlijk doen nadat u de afspraken heeft vastgelegd. Maar we kunnen dit ook doen tijdens scheiding. Op deze wijze kunt u precies zien wat de financiële gevolgen van de verschillende keuzes zijn en zo een betere beslissing nemen.

Ik lig in scheiding en ik heb een financiële vraag die niet in het rijtje hierboven staat?

Elke scheiding is anders en uw vragen zijn dat dus ook. Wij zijn gespecialiseerd in de financiële begeleiding van scheidingen en hebben ruime ervaring in de financiële dienstverlening en in het beantwoorden van alle vragen op dit vlak.

Op welke manier kan ik het beste scheiden?

De beste manier om te scheiden is een scheiding op basis van collaborative divorce of overlegscheiding (www.vvcp.nl ).

Deze overlegscheiding is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak. Bij collaborative divorce wordt ieder van de partners bijgestaan door zijn eigen advocaat, die tevens mediator is. De advocaten letten ook op het belang van de andere partner. De cliënten stellen samen met hun advocaten een team samen dat hen begeleidt bij het vinden van een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Een dergelijk team bestaat, naast de twee advocaten, uit:

  • Een onpartijdig financieel specialist die de financiële gevolgen van uw keuze inzichtelijk maakt. Die kijkt of de keuzes geen ongewenste fiscale gevolgen hebben en of banken en verzekeraars hier aan mee willen werken. Daarnaast kan deze specialist de hele financiële afwikkeling verzorgen.
  • Een onpartijdig coach /psycholoog die zorg draagt voor een wederzijds respectvolle communicatie.

De methode van overlegscheiding geeft hierdoor de beste garantie voor een duurzame oplossing. Want beide partners kunnen nu weloverwogen de juiste beslissingen nemen. Belangrijk is dat dit team bij aanvang van de scheiding wordt samen gesteld.

Teutenberg Financiële Planning bij Radar:

<iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/K6T76z8i3Xg?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>

Meer weten over dit onderwerp?

Teutenberg Financiële Planning geeft antwoord op financiële vragen van: