Gecertificeerde financieel planners

Een gecertificeerd financieel planner (FFP´er) staat voor kwaliteit, integriteit en deskundigheid en beschikt over veel praktijkervaring. Deze kenmerken waarborgen een onafhankelijke en objectieve voorlichting en een hoogwaardig advies.

Een gecertificeerd financieel planner is ingeschreven in het register van de Stichting Certificering Federatie Financieel Planners. Deze stichting stelt zich ten doel om de kwaliteit van het aanbod van financieel planners inzichtelijk te maken. Uitsluitend een gecertificeerd financieel planner mag gebruikmaken van de titel ´FFP´ (achter zijn/ haar naam) en het logo ´gecertificeerd financieel planner´ voeren.

Voor inschrijving in het register worden strenge voorwaarden gesteld aan de financieel planner. Zo dient de financieel planner zijn vakinhoudelijke kennis bij te houden door Permanente Educatie (PE). Daarnaast is het gedrag en de aanspreekbaarheid van de FFP´er vastgelegd in de Gedragscode van de Federatie Financiële Planners. Iedere gecertificeerd financieel planner moet deze gedragscode onderschrijven. De Commissie van Toezicht van de FFP ziet toe op de naleving van de gedragscode en behandelt eventuele geschillen en klachten van consumenten.

Voor meer informatie kunt u hier klikken om de site van FFP te bekijken.

Meer weten?

Teutenberg Financiële Planning

Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage

T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl

Teutenberg Financiële Planning geeft antwoord op financiële vragen van: