Voor werknemers

Hoe kan ik mijn gouden handdruk het beste gebruiken voor inkomen of pensioen?

Als de ontslagvergoeding bekend is, moet u als ontslagen werknemer gaan beslissen wat u met dit geld gaat doen. De wetgeving biedt u drie verschillende opties om de gouden handdruk aan te wenden. In de eerste plaats kunt u direct afrekenen met de fiscus. Een tweede mogelijkheid is om de gouden handdruk te gebruiken als koopsom voor het aankopen van een lijfrente. Een derde alternatief is het storten van de gouden handdruk in een zelf op te richten stamrecht BV.

De hierboven genoemde opties zijn ook te combineren. Daarbij dient u zich de volgende vragen te stellen: Heb ik (een deel van) het geld direct nodig? Bijvoorbeeld om een auto te kunnen kopen. Heb ik behoefte aan een direct ingaande periodieke uitkering, al dan niet tijdelijk? Bijvoorbeeld als aanvulling op een uitkering, of om nu te kunnen stoppen met werken. Ga ik een eigen bedrijf beginnen en wil ik het geld daarvoor gebruiken? Of heb ik het geld nu niet nodig? En kan ik het dus gebruiken als spaarpotje voor later.

Een goede aanwending van uw gouden handdruk betekent dat u veel zaken tegen elkaar moet afwegen. U dient hierbij rekening te houden met uw wensen en verplichtingen nu, maar zeker ook in de toekomst. Het maken van een inventarisatie en het geven van een afgewogen advies worden prima verzorgd door Teutenberg Financiële Planning.

Kan ik mijn optie- of aandelenregeling gebruiken om mijn pensioen aan te vullen?

Als u als werknemer van uw werkgever een aandelenoptierecht ontvangt, worden de voordelen daaruit belast als loon. Over het algemeen geeft een aandelenoptierecht het recht om op een bepaald tijdstip of gedurende een bepaalde periode een bepaald aantal aandelen te kopen tegen een vooraf vastgestelde vraagprijs. In het geval van een koersstijging van de aandelen kan een financieel voordeel worden behaald door het optierecht uit te oefenen.

Er zijn diverse fiscale regels waarmee rekening dient te worden gehouden. Dit is afhankelijk van de feitelijke situatie. Optierechten die voor 2005 onvoorwaardelijk werden, waren belastbaar op het zgn. inhoudingstijdstip. Vanaf 2005 zijn opties altijd belast bij uitoefening. Het uiteindelijk behaalde financieel voordeel kan eventueel gebruikt worden om het pensioen aan te vullen. Een adviseur van Teutenberg Financiële Planning kent deze voorwaarden en kan dus aangeven wat er in uw situatie speelt.

Hoe bouw ik het slimst een studiefonds voor mijn kinderen op?

De studie van uw kinderen is een kostbare aangelegenheid. U kunt op verschillende manieren sparen voor later om de studie van uw kinderen te bekostigen. Het is dan ook verstandig om al in een vroeg stadium te beginnen met het opbouwen van een studievoorziening. Hoe vroeger je begint, hoe voordeliger dat is. Er zijn diverse mogelijkheden. Welke keuze u maakt, hangt af van de vraag of u tussentijds over het geld wilt kunnen beschikken alsmede of u maandelijks een vast bedrag wilt en kunt betalen. Sparen kan op verschillende manieren. Bij een studieverzekering betaalt u maandelijks een premie tot uw kind achttien jaar is. Het geld staat vast en u krijgt een gegarandeerd bedrag uitgekeerd op de einddatum. Het voordeel is, dat u het geld echt kan reserveren voor de studie.

Een andere mogelijkheid is om een spaar- of beleggingsrekening te openen waarop u periodiek geld stort. U kunt het geld dan opnemen wanneer u wilt. Hierbij loopt u echter het risico dat u het geld tussendoor voor iets anders gebruikt. U weet bovendien van tevoren niet wat het eindbedrag is.

Verder speelt ook de fiscaliteit nog een rol. Staat de studievoorziening op uw eigen naam, of op naam van uw minderjarige kinderen, dan valt het spaartegoed onder de vermogensrendementsheffing. Daarbij is echter wel per persoon/minderjarig kind een bedrag belastingvrij. Vermogen op naam van meerderjarige kinderen wordt bij henzelf belast. Verder dient u er rekening mee te houden dat bedragen die je aan je kinderen schenkt belast kunnen worden volgens het schenkingsrecht. Gelukkig gelden er voor schenkingen van ouders aan kinderen ruime vrijstellingen.

Een adviseur van Teutenberg Financiële Planning kan de verschillende mogelijkheden op een rijtje zetten en u adviseren hoe u de studie van de kinderen kunt financieren.

Welk deel van mijn vermogen kan ik nu al gebruiken om lekker van te leven?

Eigenlijk dient u daarvoor helderheid te hebben over de verhouding tussen uw inkomsten en uitgaven. Er is bijvoorbeeld niets tegen interen op uw vermogen, als het maar planmatig gebeurt. Tenslotte is financiële zekerheid belangrijk voor u en uw gezin. Toch heeft u niet alle omstandigheden in de hand. Er kunnen zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, die uw financiële zekerheid in gevaar kunnen brengen. Een goede financiële planning kan daarbij helpen. In een financieel plan zijn twee doelen belangrijk: continuïteit van uw inkomen en vermogensgroei. Het plan is gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie. Het voordeel van een goed financieel plan is, behalve de strategie voor (verdere) vermogensopbouw en stabiliteit, de rust die het geeft over uw financiële zekerheid in de nabije en verdere toekomst.

Met behulp van onze planningssoftware kan uw inkomensbehoefte en vermogenspositie in kaart worden gebracht en kan er een plan worden opgesteld om een gezonde financiële situatie te creëren voor nu en voor de toekomst. Daarin wordt vastgelegd hoe verschillende zaken als hypotheek, pensioen, spaar- en beleggingsmogelijkheden, leningen en verzekeringen het best op elkaar afgestemd kunnen worden. Waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met uw plannen en toekomstverwachtingen. Tevens is het van belang dat u – periodiek – uw financieel plan laat checken en waar nodig laat aanpassen aan veranderde omstandigheden. Volgt u deze handelwijze, dan heeft u duidelijkheid over welk deel van uw vermogen u nu al kunt gebruiken om lekker van te leven.

Het maken van een inventarisatie en het geven van een afgewogen advies worden prima verzorgd door Teutenberg Financiële Planning.

Meer weten over dit onderwerp?

Teutenberg Financiële Planning geeft antwoord op financiële vragen van: