Mijn Persoonlijke Financieel plan

Een persoonlijk financieel plan is een beschrijving van uw huidige financiële situatie. Het geeft u inzicht en overzicht van alle financiële aspecten die u al goed heeft geregeld en welke nog aanvulling of bijsturing behoeven. Aan de hand van dit persoonlijk financieel plan bespreken wij met u uw huidige en toekomstige wensen. Aansluitend aan deze inventarisatie zullen wij u adviseren welke stappen u kunt ondernemen om uw (financiële) wensen te realiseren.

Het persoonlijk financieel plan is een momentopname. Uw leven staat echter niet stil. Het is daarom aan te bevelen om uw financiële huishouding regelmatig met een adviseur van Teutenberg Financiële Planning door te nemen.

Wat levert een persoonlijk financieel plan mij op?

Een persoonlijk financieel plan verandert uw lappendeken van financiële zaken in een overzichtelijk totaalplaatje. Het legt minder goed verzorgde financiële zaken bloot, maar laat ook zien welke financiële producten elkaar overlappen. Dit verschaft u een duidelijk inzicht in welke stappen u kunt ondernemen om uw huidige en toekomstige wensen in vervulling te laten gaan.

Meer weten?

Teutenberg Financiële Planning

Eisenhowerlaan 51 a
2517 KK 's-Gravenhage

T 070-323.01.87
M 06-43.07.65.26
F 070-325.01.11
@ info@teutenberg.nl

Teutenberg Financiële Planning geeft antwoord op financiële vragen van: