De overheid wil ondersteunen en stimuleren dat ouders met jonge kinderen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Daarom kun je als ouder een beroep doen op een tegemoetkoming van de overheid als je kosten maakt voor kinderopvang. Daarbij kun je denken aan de kosten voor een kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang. Gaat je kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang, dan kom je hiervoor in aanmerking.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

In Nederland is kinderopvangtoeslag bedoeld voor ouders die beiden werken of een opleiding, een inburgeringscursus of een traject naar werk volgen. De toeslag die je krijgt is een percentage van de maximum uurprijs. Per kind kun je als ouder vanaf 2023 voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Die toeslag is niet voor iedereen hetzelfde, maar hangt af van de hoogte van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang die je kiest. Het kan dus heel goed voorkomen dat je zelf nog fors betaalt voor de kinderopvang. In ieder geval voor het deel dat door het kinderdagverblijf wordt gerekend bóven de maximum uurprijs die de overheid vaststelt. Hoe dan ook, je betaalt altijd een eigen bijdrage.

Kabinet ontwerpt nieuw stelsel

De overheid wil af van het huidige stelsel. Per 1 januari 2025 moet dat klaar zijn. Vanaf deze maand wordt er mee begonnen. Het kabinet vindt het systeem nu veel te ingewikkeld en wil het simpeler maken. En betaalbaarder voor ouders. Het kabinet wil de kinderopvangtoeslag in het nieuwe stelsel meteen aan de kinderopvangorganisaties gaan uitkeren. Dat voorkomt een hoop rompslomp. De overheidsvergoeding van 96%, voor werkende ouders, komt daarmee niet meer op je bankrekening terecht. Er kunnen dus ook geen gelden van je teruggevorderd worden. Je moet als ouder dan nog wel 4% zelf betalen en eventuele extra kosten zoals de eigen bijdrage.

Belangrijke aandachtspunten

In het nieuwe stelsel speelt inkomen geen rol meer, 96% van de maximumuurprijs van de opvang wordt vergoed. Het risico bestaat dat kinderdagverblijven zo hun tarieven gaan verhogen, de overheid volgt dit nauwlettend.

Extra verhoging in 2023

Ouders krijgen een hogere vergoeding via de kinderopvangtoeslag, onder andere wegens de hoge inflatie in 2022. De maximale vergoedingen per uur zijn:

  • voor de dagopvang € 9,12;
  • voor de buitenschoolse opvang € 7,85;
  • voor de gastouderopvang € 6,85.

Vraag advies

Een gecertificeerd financial planner kan je verder helpen in dit oerwoud van regels, en je ook aangeven wat het nieuwe stelsel voor jou als ouder zal kunnen betekenen.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 12-08-2023 | Lees hier het hele bericht.