Behavioral Finance: Het gevoel van iets moeten doen

Behavioral Finance: Het gevoel van iets moeten doen

In het vorige artikel hebben we aandacht besteedt aan de achtergrond en theorie van Behavioral Finance. Er zijn op dit gebied talloze voorbeelden te noemen, in dit tweede, en tevens laatste artikel over Behavioral Finance, lichten we er nog twee toe. Confirmation bias...