Een praktijkvoorbeeld van de DGA

Peter Jansen is Directeur Groot Aandeelhouder (DGA). 2024 kent veel fiscale wijzigen voor de DGA. Met het advies van een financieel planner kan Peter in 2024 zorgeloos zijn werk blijven doen en hoeft hij geen angst te hebben voor onvoorziene kosten of fiscale aanslagen. Dit wil je toch als ondernemer?

Samen met zijn financieel planner heeft Peter een plan gemaakt voor 2024 om onder andere zijn rekening-courantschuld te verlagen, de cashflow binnen de perken te houden, zijn er andere beleggingen gezocht zodat wel rendement kan worden gemaakt na belasting, en is zijn salaris volgens de fiscale regels aangepast.

Rekening-courantschuld

DGA’s hebben het er niet gemakkelijker op gekregen als je het over de fiscaliteit hebt. Als financieel planner kijk je vooruit en één van de eerste dingen die in deze casus is gedaan voor Peter Jansen, is gekeken naar hoe we zijn enorme rekening-courantschuld wat kunnen verlagen.

Peter heeft een hypotheek van 800.000 euro in zijn eigen BV, zijn holding om precies te zijn, die op zich voldoende dekking biedt om er ook wat bij te lenen. De hypotheek is voor het huis waar hij zelf in woont. Hij lost keurig annuïtair af en voldoet aan de fiscale voorwaarden voor hypotheekrente-aftrek. Dit vormt geen probleem.

Hij heeft daarnaast ook nog een rekening-courantschuld van € 600.000. Als dat zo blijft gaat dat dit jaar wel mis. Een DGA mag dit jaar naast een eigenwoningschuld maar maximaal een schuld van € 500.000 bij zijn eigen BV hebben.

Met Peter wordt afgestemd dat hij dit jaar 100.000 euro aan dividend uitkeert. Dat is niet helemaal het fiscale optimum van 67.000 euro (belastingtarief hierbij is 24,5%), maar deze reparatie is handiger dan intact laten van de rekening-courant, want dan zouden we dit jaar uitkomen op een grens van 500.000 euro. Peter is gescheiden en heeft geen fiscaal partner. Zou hij die wel hebben gehad, dan zou dat een extra mogelijkheid van het verkrijgen van 67.000 tegen het lage tarief hebben betekend, maar dat gaat voor hem dus niet op. De uitkering is in dit geval wel deels op papier gedaan (en vooralsnog alleen de dividendbelasting betaald), en dat scheelt weer in de cashflow.

Samen met Peter is afgesproken om te sturen op een volgende dividenduitkering in 2025 en dan voor het fiscale optimum. Op deze manier kunnen we dan langzamerhand de rekeningcourantschuld gaan afbouwen.

Bedrijfsvastgoed

Verder speelt bij Peter ook nog wat bedrijfsvastgoed, wat in de holding zit. Mocht hij zijn bedrijf verkopen door bijvoorbeeld de aandelen in de werkmaatschappij te verkopen, dan kan hij besluiten het bedrijfspand nog even aan te houden. Dit maakt hem flexibeler.
Vervelender is het vastgoed dat hij ‘in privé’ heeft. Hij heeft inmiddels een pandje gekocht voor zijn studerende dochter. De waarde van dit vastgoed is de laatste jaren aardig toegenomen. De huuropbrengsten liggen bij de huidige waarde op zo’n 4% en dan moeten er nog kosten van af. Het advies is om te kijken naar een partij die het pand kan overnemen. Voor een particulier zal dit niet zo interessant zijn, want als je voor 6% wordt aangeslagen en je krijgt maar 4%, dan is dit geen handige zet, maar voor beleggers met een BV zou dit wel een mooie optie kunnen zijn. Na de overname kan Peter beter in iets gaan beleggen dat een hoger rendement dan 6% kan opleveren.

DGA-salaris

Daarnaast speelt er een ander ‘probleem’. De topverkoper van Peter heeft vorig jaar een riant jaar gedraaid. We zien dat hij inmiddels wel twee keer zoveel verdient als Peter. Dus, we ontkomen er niet aan om het salaris van Peter te verhogen. Want het salaris van de DGA mag niet veel minder zijn dan het salaris van de meest verdienende werknemer. Dat is duur geld, maar aan de andere kant, de sales brengen uiteindelijk meer op. We zullen het DGA-salaris van Peter dit jaar op 120.000 euro zetten, het is niet anders.

Ook op zoek naar goed financieel advies?

De fiscale regels voor een DGA blijven een lastige materie en kunnen soms gecompliceerd zijn. Heb je hier als DGA mee te maken, ga dan eens in gesprek met een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk. Hij of zij kan jou helpen meer inzicht te geven in deze regels en jouw vragen beantwoorden.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 23-04-2024 | Lees hier het hele bericht.