Is jouw pensioen straks voldoende om je ideale leven te leiden? De meeste mensen willen namelijk liever niet teveel bezuinigen op hun levensstijl tijdens hun welverdiende oude dag.

De eerste stap is om te achterhalen hoeveel geld je per jaar uitgeeft. Dit is vaak een lastigere klus dan het lijkt. Waarschijnlijk zijn er genoeg mensen die geen idee hebben hoeveel ze uitgeven of hier vaak een beeld bij hebben dat niet strookt met de werkelijkheid. Om deze reden is het verstandig om de door jou berekende uitkomst met 25 procent te verhogen met als omschrijving ‘onvoorziene uitgaven’.

Jouw pensioeninkomen

De volgende stap is om op www.mijnpensioenoverzicht.nl te kijken hoeveel pensioen je hebt opgebouwd bij je huidige en eventueel vorige werkgevers. Ook zie je hier hoeveel pensioen je kunt verwachten vanaf jouw pensioendatum. Jouw AOW maakt onderdeel uit van het totale pensioen. Dat staat ook vermeld op het pensioenoverzicht.

Stel, je bent 40 jaar oud en alleenstaand. Jouw rekenwerk heeft opgeleverd dat je, inclusief onverwachte uitgaven, 5.000 euro netto per maand nodig hebt om in jouw levensstijl te voorzien, zowel nu als in de toekomst. Oftewel 60.000 euro netto per jaar.
Op het overzicht staat dat jouw totale verwachte pensioen 43.580 euro bruto per jaar bedraagt (27.109 euro werkgeverspensioen en 16.471 euro aan AOW) en dus netto ongeveer 30.000 euro netto. Dit betekent dat er vanaf jouw pensioendatum zo’n 30.000 euro netto per jaar uit andere bronnen onttrokken moet worden om te voorzien in de door jou gewenste 60.000 euro per jaar.

Inflatie en indexering

Het berekende jaarlijkse tekort kan nog hoger uitvallen als jouw pensioen niet wordt geïndexeerd. Van de AOW weten we dat deze jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Helaas geldt dit niet voor veel pensioenfondsen. Pensioenfondsen zijn vaak niet sterk genoeg om de uitkeringen voor gepensioneerden en de opbouw van pensioenen door werknemers waardevast te houden. Veel fondsen kunnen pensioenen niet laten meestijgen met de inflatie of de lonen, waardoor de koopkracht van jouw pensioen mogelijk afneemt.

Stel dat jouw pensioenfonds niet kan indexeren. In dat geval zal jouw uitkering qua waarde niet meer een koopkracht bezitten van 27.109 euro bruto per jaar, maar van bijvoorbeeld slechts 17.200 euro uitgaande van een gemiddelde prijsinflatie van ongeveer 1,6 procent per jaar. Kortom, je pensioen bedraagt weliswaar 43.580 euro bruto per jaar, maar reëel gezien heeft het slechts een koopkracht van 33.671 euro. Al met al een verschil van bruto 9.909 euro per jaar, netto zo’n 5.700 euro.

Wanneer je vasthoudt aan het uitgavenpatroon van 60.000 euro netto per jaar – en de koopkracht van nu – dan heb je, uitgaande van indexatie van alle pensioenen, op jouw pensioendatum een tekort van 30.000 euro netto per jaar. Als de indexatie achterwege blijft, dan kan dit zelfs oplopen tot boven de 35.000 euro netto per jaar.

Haalbaarheid inkomensdoel

Of het gewenste inkomensdoel haalbaar is, hangt af van een aantal zaken. Als eerste of je momenteel over vermogen op bijvoorbeeld spaarrekeningen of beleggingsrekeningen beschikt. Laten we even uitgaan van een aanvulling van 30.000 euro per jaar, een gemiddelde inflatie van 1,5 tot 2 procent per jaar en een levensverwachting van 85 jaar.

Wil je voldoende vermogen opbouwen om in het gewenste toekomstige inkomensdoel te voorzien, zou je nu een aanvangsvermogen moeten hebben tussen de 475.000 euro (op basis van een offensief beleggingsprofiel) en 675.000 euro (op basis van een defensief beleggingsprofiel). Óf een bedrag beleggen van minimaal 16.000 euro (op basis van een offensief beleggingsprofiel) of 20.000 euro per jaar (op basis van een offensief beleggingsprofiel).

Al met al geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe hoger het risico. Tegelijkertijd is bij een hoger verwacht rendement een lager doelkapitaal nodig om jouw inkomensdoelstelling ‘levenslang’ te verwezenlijken.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 02-11-2021 | Lees hier het hele bericht.