Of jouw partner een uitkering krijgt als jij komt te overlijden is niet zo vanzelfsprekend als het misschien lijkt. Je partner kan op verschillende manieren in aanmerking komen voor een uitkering als jij komt te overlijden. We kennen in Nederland een ‘pensioenhuis’ als het gaat om het ouderdomspensioen: de overheid doet wat (AOW), je werkgever doet wat (je werknemerspensioen) of je doet zelf wat (lijfrente). Bij een nabestaandenpensioen hebben we ook zo’n ‘pensioenhuis’.

Wat doet de overheid?

Net als met de AOW wil de overheid zorgen voor een basisvoorziening. Bij een overlijden kan de achterblijvende partner aanspraak maken op een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet) onder strikte voorwaarden. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van het verzorgen van een kind dat nog geen 18 jaar is of je partner moet voor minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. Maar, en dat is heel belangrijk om te weten, krijgt je partner nog ander inkomen? Als dat zo is, zou deze ANW-uitkering wel eens helemaal kunnen vervallen. De grote hamvraag is dus: heeft je partner nog ander inkomen, uit eigen werk bijvoorbeeld of uit een zaak, of is er een nabestaandenpensioen via de werkgever?

Wat doet je werkgever?

Veel werkgevers bieden een pensioenregeling aan waarbij ook je partner verzekerd is van een uitkering als jij komt te overlijden. Maar dat is geen vanzelfsprekendheid. Je kunt op twee manieren zo’n nabestaandenpensioen hebben:

  1. Er is voor gespaard al die jaren dat jij in dienst bent in je huidige baan;
  2. Het is puur een risicoverzekering.

Als ervoor gespaard is en jij gaat weg bij die werkgever, gaat het nabestaandenpensioen met je mee. Het wordt steeds meer naarmate je ouder wordt.

Helaas hebben de meeste mensen met een nabestaandenpensioen, een nabestaandenpensioen waarvoor NIET wordt gespaard. Dat heet ‘op risicobasis’. In dit geval krijgt je partner alleen een uitkering als jij in dienst bent bij die werkgever. Daarnaast vervalt zo’n nabestaandenpensioen als je gaat scheiden. Check dus, wat voor soort pensioen jij hebt.

Wat kun je zelf doen?

Je kunt een lijfrente afsluiten. Vaak keert zo’n lijfrente ook uit bij overlijden. Dat moet je dan wel van te voren afspreken, want dat is niet automatisch het geval. Als je het geregeld hebt krijgt je partner net als bij het nabestaandenpensioen een uitkering. Deze wordt dan eens per maand of eens per kwartaal of misschien eens per jaar uitgekeerd, het is maar hoe je dat afspreekt. Of je regelt een eenmalige uitkering, met een overlijdensrisicoverzekering, die ineens een groot bedrag uitkeert. Erg handig om grote kosten op te vangen.

Krijgt jouw partner dus pensioen als jij overlijdt?

Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl of check het jaarlijkse pensioenoverzicht van je werkgever om te weten wat de werkgever heeft geregeld. Maar wil je het écht weten, ga dan in gesprek met een gecertificeerd financieel planner. Hij of zij kan samen met jou uitrekenen of je partner recht heeft op ANW, hoeveel nabestaandenpensioen er van de werkgever komt en wat je eventueel nog zelf zou kunnen doen (lijfrente, overlijdensrisicoverzekering) zodat je partner goed verzorgd achterblijft.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 20-10-2022 | Lees hier het hele bericht.