Heb jij één of meerdere lijfrentes? Ben je op de hoogte van de mogelijkheden wanneer het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal vrijkomt en je van dit kapitaal uitkeringen moet gaan aankopen? De hoogte van jouw uitkering hangt af van verschillende factoren en keuzes die je moet maken.

Belangrijke variabelen lijfrente

Belangrijke variabelen die van invloed zijn op de hoogte van jouw lijfrente, zijn de volgende:

  • Rente en rendement in opbouw- en uitkeringsfase;
  • Inflatie in opbouw- en uitkeringsfase;
  • Wettelijke regels en nog onvoorziene wijzigingen;
  • Productaanbod;
  • Realiseren van het door jou gewenste (inkomens)doel!

Opbouwfase

In de opbouwfase van jouw lijfrentekapitaal – het moment van afsluiten van het lijfrenteproduct tot het moment dat deze gaat uitkeren – kun je ervoor kiezen om dit kapitaal ‘risicoloos’ te laten groeien tegen de dan geldende spaarrente of om het kapitaal te beleggen. In het laatste geval zal het kapitaal toe- of afnemen afhankelijk van de koersen van de onderliggende beleggingen.

Beleggen gedurende de opbouwfase

Wanneer je kiest om te beleggen gedurende de opbouwfase, dan zijn er veel productaanbieders die life-cycle-beleggen adviseren. Binnen een life-cycle-product wordt de percentuele verdeling tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten (de asset allocatie) automatisch en volgens een vast schema aangepast naarmate de looptijd verstrijkt. Hoe dichter de pensioendatum nadert, hoe meer het beleggingsrisico wordt afgebouwd. Dit vindt plaats door het percentage aandelen te verlagen en het percentage obligaties te verhogen. Dit klinkt mooi, maar de keuze tot regulier beleggen hoeft uiteindelijk niet voor een hoger lijfrentekapitaal te zorgen.

Uitkeringsfase

Wanneer je het eenmaal opgebouwde lijfrentekapitaal gaat omzetten in tijdelijke of levenslange uitkeringen, zul je opnieuw een belangrijke keuze moeten maken.
Kies je voor een gegarandeerde ‘vaste’ uitkering gebaseerd op de op dat moment geldende marktrente óf een onzekere (naar verwachting hogere) variabele uitkering gebaseerd op de onderliggende beleggingsresultaten?

Garantie-uitkering

Kies je voor een gegarandeerde, vaste uitkering dan kun je gaan ‘shoppen’ met jouw lijfrentekapitaal en ervoor kiezen om dit onder te brengen bij de financiële instelling die jou de hoogste uitkering geeft. In de praktijk zien we dat tussen de verschillende productaanbieders grote verschillen zitten. Zoals gezegd speelt de hoogte van de rente op dat moment een belangrijke rol.

Voorbeeld

Stel je bent 67 jaar en je wilt voor het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal van 250.000 euro een uitkering aankopen voor een periode van twintig jaar. De ene productaanbieder biedt jou momenteel een (variabele) spaarrente van 0,7 procent – dit komt neer op een uitkering van 13.439 euro per jaar – en een andere wil jou 1,51 procent vergoeden, ofwel 14.573 euro per jaar. Al met al een verschil van 1.134 euro per jaar. Over deze uitkeringen zul je nog wel belasting moeten betalen, netto houd je dus minder over. Een rente van 1,51 procent klinkt wellicht mooi, maar realiseer je dat de uitkering niet jaarlijks wordt aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de koopkracht van jouw uitkering elk jaar zal afnemen.

Uitkering op basis van beleggen

Tot enkele jaren terug werd vaak gekozen om de uitkeringen vast en gelijkmatig aan te kopen tegen een vaste rente. Doorbeleggen was minder populair. Door de huidige lage reële rente -ofwel de rentevergoeding minus de inflatie – lijkt doorbeleggen inmiddels logischer dan ooit. Ook biedt beleggen – en dan met name door middel van aandelen – een goede bescherming tegen hoge inflatie, mits wordt gekozen voor een lange termijn van uitkeringen.

Voorbeeld

Stel je bent 67 jaar en je wilt voor het door jou opgebouwde lijfrentekapitaal van 250.000 euro een uitkering aankopen voor een periode van twintig jaar. Je staat open voor beleggen. Stel je kiest voor beleggen op basis van een neutraal beleggingsprofiel. Het verwachte rendement bedraagt 4,5 procent. Op basis hiervan kun je een uitkering tegemoet zien van 19.219 euro per jaar. Het betreft hier echter een gemiddelde uitkering. In sommige jaren zal de uitkering hoger zijn en in andere jaren lager. De kans is echter zeer groot dat je over twintig jaar -ook in minder goede economische tijden – een gemiddeld hogere uitkering ontvangt, dan op basis van een garantierendement. Ook over deze uitkeringen zul je nog belasting moeten betalen.

Conclusie

Doorbeleggen van lijfrentekapitaal brengt uiteraard beleggingsrisico’s met zich mee. Wel is het belangrijk om te onthouden dat het waarschijnlijk de enige manier voor velen van ons is om het gewenste inkomensdoel te bereiken, waarbij beleggen op de langere termijn op basis hiervan waarschijnlijk meer opbrengt dan sparen. Daarnaast is het belangrijk om je te focussen op jouw doel, jouw stip aan de horizon, in plaats van op het middel: het lijfrenteproduct.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 06-10-2022 | Lees hier het hele bericht.