Wat gaat 2022 ons brengen? Waar gaan we met zijn allen in economisch en financieel opzicht wat van merken? En hoe kunnen we daarin de beste route kiezen?

Alles hangt natuurlijk nauw samen met je persoonlijke financiële situatie, maar iets wat ons allemaal raakt is de inflatie. Voor iedere euro kun je steeds minder besteden. Zagen we met Kerst al dat we voor veel producten meer moesten betalen dan Kerst een jaar geleden, die trend lijkt breed te zijn ingezet. Eind vorig jaar hoorden we percentages van wel meer dan 5%. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht dat de inflatie begin dit jaar zal pieken en dan zal afnemen tot rond de 3% begin volgend jaar. Daarmee zitten we op een gemiddelde dat we heel lang niet hebben gekend. Wat betekent zoiets nou? Dat betekent bijvoorbeeld dat als dit de komende twintig jaar zo zou zijn, je 1,80 euro nodig hebt voor je uitgaven waar dit nu nog 1,00 euro is. Alles is dan bijna twee keer zo duur. Bedenk maar eens wat dat voor gevolg heeft voor je pensioenopbouw. Als je verwacht dat je 25.000 euro aan pensioen opbouwt, heb je in zo’n geval bijna 50.000 euro nodig. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen we zelf ook wat meer de regie voeren en werken aan het bijhouden van de inflatie. Een uitgelezen taak voor een gecertificeerd financieel planner.

Woningmarkt

In het regeerakkoord van Rutte IV vinden we ook twee voornemens die ons de oren moeten doen spitsen: er moeten jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe woningen komen, waarvan twee derde onder de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie. Die moeten dus goedkoper worden dan 355.000 euro. Wat betekent dit voor starters? Kunnen ze dan ineens wel een huis kopen? Of, wat betekent dit voor de huizenprijzen? Gaan die minder snel stijgen dan het afgelopen jaar? Wordt de schaarste echt doorbroken of is het slechts symptoombestrijding? Als je starter bent op de woningmarkt zul je creatief moeten zijn en als je al een eigen woning hebt ook trouwens. Misschien is het wel het moment om wat geld te gaan verzilveren voor je (toekomstige) levensonderhoud. Ook daar kan bijvoorbeeld de mogelijkheid van 10% afkoop van je pensioen een rol spelen. Creatief oplossingen bedenken om ergens te gaan wonen of te blijven wonen. Ook een taak voor een gecertificeerd financieel planner.

Arbeidsmarkt

En dan de arbeidsmarkt. We hebben erg veel zzp’ers. Voor zelfstandigen moet er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen. Dat maakt enerzijds de bescherming van zzp’ers tegen het wegvallen van inkomen bij ziekte tot een realiteit, anderzijds betekent dit ook wat voor het kostenplaatje. De gemiddelde zzp’er verdient nu eenmaal niet zo veel, dus: wordt de last niet te zwaar? Hoe kun je straks je bedrijfsvoering en je privésituatie weer in balans brengen, zodat je ook nog wat winst overhoudt voor wanneer je niet ziek bent.

Op koers blijven en je doelen bereiken..

We zien het, 2022 heeft erg veel in petto voor ons. Hoe zeilen we op een behendige manier langs alle obstakels en zorgen we voor genoeg wind in de zeilen om op koers te blijven en ons doel te bereiken? Dan is een financiële loods een welkome gast aan boord. Een gecertificeerd financieel planner dus.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 04-01-2022 | Lees hier het hele bericht.