Alhoewel de plannen van het vierde kabinet Rutte nog definitief goedgekeurd moeten worden door de Eerste en Tweede Kamer, geven we jou als ondernemer wel alvast een overzicht van de belangrijkste financiële en fiscale wijzigingen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De meeste zelfstandig ondernemers hebben zich niet verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Om deze inkomensrisico’s te voorkomen komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. Goed te weten is dat de premie voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar is.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belastingkorting voor alle ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv). Voorwaarde is dat je minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in je onderneming. Voldoe je aan dit urencriterium en heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan is de zelfstandigenaftrek in 2022 een bedrag van 6.310 euro. Het maximale tarief voor aftrek is 40 procent.

Voor het bereiken van een beter evenwicht in de fiscale behandeling van zzp’ers en werknemers wordt vanaf volgend jaar het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek verder beperkt. De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 in stappen van 650 euro teruggebracht tot 1.200 euro in 2030 (laatste twee jaar in stappen van 605 euro). De afbouw van deze aftrek vindt zodoende versneld plaats. Als zelfstandig ondernemer krijg je ter compensatie een verhoging van de arbeidskorting.

Investeringsaftrek EIA en MIA

Goed nieuws als je als ondernemer gebruik wilt gaan maken van de energie- en/of de milieu-investeringsaftrek. Het budget voor de energie-investeringsaftrek wordt per 2023 met 50 miljoen euro verhoogd en die van de milieu-investeringsaftrek per 2025 met 30 miljoen euro.

Bpm-bestelauto’s

Slecht nieuws als je gebruik maakt van de vrijstelling bpm-bestelauto’s voor ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 2024 in drie stappen afgebouwd naar 0 euro in 2026.

Lenen van de bv

Ben je directeur-grootaandeelhouder, dan kun je lenen van je eigen bv. Goed om alvast te weten is dat per 2023 voor dit lenen een maximumbedrag gaat gelden. Dit op basis van de zogeheten wet excessief lenen. Dit wetsvoorstel lag al klaar, alleen de hoogte van de leengrens wordt verhoogd van 500.000 euro naar 700.000 euro. Heb je een lening van meer dan 700.000 euro bij de eigen bv, dan betaal je over het meerdere 26,9 procent aan box 2-belasting. Het eerste peilmoment is 31 december 2023.

Uitgezonderd van deze wet zijn eigenwoningleningen bij de eigen bv. Wel geldt dat voor leningen aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning aangegaan per 01-01-2023 een hypotheekakte moet worden opgesteld bij de notaris. Het is dan niet meer mogelijk om een onderhandse leningsovereenkomst op te stellen.

Innovatie

Ondernemers met een startup of scaleup die zich bezighouden met transities krijgen ondersteuning. Het gaat dan om bedrijven die actief zijn op het gebied van klimaat en energie, digitalisering, sleuteltechnologieën, zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing, en de circulaire economie. Sociaal ondernemers kunnen gebruik maken van de nieuwe maatschappelijke bv-vorm.

Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Het Topsectorenbeleid blijft en er komt een nieuw fonds voor onderzoek en wetenschap om te investeren in kennis en innovatie.

Bedrijfsopvolging

Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf moet eenvoudiger en eerlijker worden. Daarbij moet misbruik van regelingen worden tegengegaan. Dit zal nog nader door het kabinet worden uitgewerkt. De vererving van een onderneming met een waarde tot 1.134.403 euro (2021: 1.119.845 euro) is momenteel geheel vrijgesteld van erfbelasting. Voor ondernemingen met een hogere waarde geldt nu voor het meerdere een vrijstelling van 83 procent. Ofwel over het meerdere is 17 procent belasting verschuldigd.

Meer weten? Bel met Peter Hans Teutenberg op 06 430 76 526 of vul het contactformulier in.

Blog FFP | 19-01-2022 | Lees hier het hele bericht.